10 Mart 2014 Pazartesi

Hernia Diaphragmatica


Nedenler :
Trauma, özellikle otomobil kazaları .

Duyarlı Irk Ve Yaş :
Duyarlı ırk ve yaş yoktur.

Klinik Bulgular :
1-) Dispnea
2-) Oturma pozisyonu (iç organların basıncını azaltmak için)
3-) Thoraksın oskültasyonunda barsak sesleri alınır.

Laboratuar Bulguları :
Röntgen Bulguları :
1-) Diyafram hattında bozulma ve fıtıklaşan organ görülür. Kontrast radyografide görüntü tanıya daha fazla yardımcı olur.

Tanı :
Anamnez, röntgen bulguları, göğüs kafesinden barsak seslerinin oskülte edilmesi ve dispnea yardımcı olur.

Karıştığı Hastalıklar :
Dispnea ile seyreden hastalıklarla karışabilir.

Süre Ve Prognoz :
Akut seyirli olmasına rağmen hasta sahibinin dikkatini çekmeyebilir ve bu nedenle tanı geç  koyulabilir.

Sağaltım
Sağaltımı operatiftir


DirofilariasisNedeni :
Dirofilaria immitis
Duyarlı ırk ve yaş :
German shepherd, English pointer Setter, Retriever, Boxer
3-15 yaşlı, dişi, dışarıda yaşayan köpekler predispozedir .

Bulaşma :
Sivrisineklerle bulaşır

Klinik Bulgular :
1-) Çoğu köpek asemptomatiktir
2-) Oksürük
3-) Dispne
4-) Eksersize dayanıksızlık
5-) Sağ ventriküler dilatasyon, hipertrofi, sağ kalp yetmezliği belirtileri,
6-) Karaciğerde büyüme
7-) Ataksi
8-) Kaşeksi
9-) Asites
10-) Hemoptisi
11-) EKG ; normal olabilir, sağ ventrikül genişlemesine ait bulgular gözlenir.

Laboratuar Bulguları :
Hematoloji :
1-) Eozinofili
2-) Bazofili
Serum Biyokimyasal Bulguları :
1-) Hipoalbüminemi.
2-) Azotemi
Radyoloji :
1-) İlk dönemde göğüs röntgenleri yararlı olabilir, sağ ventrikülde genişleme, akciğer arterlerinde genişleme, akciğerlerin kaudal loblarında paranşimal hastalık belirtileri görülür.

Tanı :
Knott testi, immunodiagnostik testler ( ELiSA) ile kesin tanı konur.

Karıştığı Hastalıklar :
Akciğer, böbrek ve kalp hastalıklarının pek çoğu ile ortak klinik bulgulara sahip olduğundan karıştırılması olasılığı yüksektir ve bu klinik bulgulara sahip hastalarda mutlaka Dirofilaria testi yapılmalıdır.

Süre Ve Prognoz :
Enfekte larva deriden vucuda girdikten 6 ay sonra mikrofilaremi şekilleri içerisindedir. Sonraki altı ay de yavaş yavaş klinik bulgular gelişir.

Sağaltım :
Thiacetarsemide 2.2 mg/kg, IV, günde iki kez iki gün
İvermectin
Diethylcarbamazine
Sendrom oluşan sisteme yönelik sağaitım

Korunma :
0.006 mg/kg İvermektin uygulanırBabesiosis ( Kedi ve Köpeklerde )


Nedeni :
Babesia canis, B. gibsoni , B. vogeli

Duyarlı Irk Ve Yaş :
Köpeklerde şiddetli seyreder
Kedilerde hafif seyreder, kedi yavrularında ölüme neden olabilir.

Bulaşma :
Keneler (Rhipicephalus sanguineus), Haemaphysalis, bispinosa , Dermace Hyalomma plumbeum , Haemaphysalis ile bulaşır .

Klinik Bulgular :
1-) Ateş
2-) Depresyon
3-) Anoreksi
4-) Sarılık
5-) Zayıflık
6-) Göz ve burun akıntısı
7-) Kronik enfeksiyonlarda
8-) Lenfadenopati

Laboratuar Bulguları :
1-) Hemolitik anemi
2-) Bilirubinemi
3-) Bilirubinüri
4-) Hemoglobinüri
5-) Rejeneratif anemi

Tanı :
Kan frotisinin muayenesinde eritrositler içe etken görülür,
lFA testinde> 1 :40 titre pozitiftir.

Karıştığı Hastalıklar :
Anemi ile karakterize hastalıklar, özellikle erlichiosis ile karışır.

Süre Ve Prognoz :
Enfeksiyondan 1-2 gün sonra parazitemi şekillenir, 10-14 günde de etken kandan uzaklaşır .
İyidir ancak şiddetli anemi olgularında sağaitım güçtür.

Sağaltım :
1-) Hematokrit değer en az %30 oluncaya kadar kan nakli yapılır.
2-) Stres engellenir
3-) Glukokortikoidler
4-) Geniş spektrumlu antibiotik
Antibabesial ilaçlar
5-) Diminazene acetürate ( 3.5 mg/kg, i,M ya da SC )
6-) Imidocarb dipropionate ( 5 mg/kg, IM, SC )
Şiddetli olgularda metabolik asidoz şekillenebileceği için
7-) Sodyum bikarbonat uygulanmalıdır.