13 Temmuz 2014 Pazar

Bronşitis - BronchitisBronşların akut ya da kronik yangısı olup genellikle yangı bronşiollere bazen de akciğer parankim dokusuna yerleşir.

Etiyoloji :
Bronşitislere çoğunlukla paraziter hastalıklar, kalp hastalıkları ve diğer hastalıkların bir komplikasyonu sonucunda rastlanır.
Bunun dışında Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar,
Mikotik enfeksiyonlar,
Allergen maddeler,
Gazlı ve dumanlı havanın uzun süre inhalasyonu,
İrritan gazlar ve kimyasal maddeler,
Atmosferdeki ani değişiklikler bronşitislerin başlıca nedenlerini oluştururlar.

Semptomlar :
1-) Öksürük başlıca bulgulardandır.
2-) Hayvan öksürürken güçlük çeker ve ağrı belirtileri gösterir.
3-) Özellikle çevre değişikliklerinden ve eksersizlerden sonra istirahata geçince öksürük artar.
4-) Hastalığın başlangıç devresinde akciğer oskültasyonunda çok bariz değişiklikler tespit edilemez.
5-) İlerlemiş vakalarda sertleşmiş vesiküler seslerin nispeten derinden geldiği duyulur.
6-) Beden ısısı hafif artmıştır.
7-) Akut devreden sonra öksürük inatçı bir hal alır ve takriben 2-3 hafta sürer.
8-) Şiddetli vakalarda yangı parankim dokusuna kadar yayıldığından dolayı bronkopneumoni ile karıştırılabilir.
9-) Burunda hafif akıntı,
10-) Solunum sayısında artış görülür.
11-) Bronkopneumoni ya da pneumoni ile komplike olgularda burun akıntısı mukopurulent bir karakter kazanır.
12-) Perküsyon bulguları menfi sonuç verir. Ancak perküsyon esnasında ağrı duyulur.

Tanı :
Anamnez, klinik bulgular ve küçük hayvanlarda radyografik bulgulardan yararlanarak tanı konulabilir.
Ayırıcı tanıda öksürükle seyreden diğer hastalıklar ve onların spesifik bulguları değerlendirilmelidir.

Sağaltım :
Sağaltımda esas prensip hastalığın sebebine yönelik tedbir ve sağaltımı uygulamaktır.
Akut ve de hafif olgularda palyatif tedbirler sağaltım için yeterli olmaktadır.
Hayvanlar derhal istirahata çekilmeli,
Hijyenik kurallar yerine getirilmelidir.
İnatçı vakalarda öksürük Kodein ihtiva eden preparatlar ya da Antitüssüflerle kontrol altına alınmalıdır.
Tüm akciğer hastalıklarında olduğu gibi bronşitislerde de mutlaka hayvana temiz hava alabileceği bir ortam sağlanmalıdır.
Aksi taktirde ilaçlardan beklenen sonucu almak mümkün olmayabilir.
Antiseptikler (Buğusan, Buğuseptil, Kafur vb) le buğu yapılabilir.
Parenteral antibiyotik (Penicilin, Enrofloksasin, Danofloksasin, Tetrasiklin) ya da Sulfonamid preparatlarından etkili olanı uygulanır.
Oksijen uygulaması yapılabilir.
Kronik ve inatçı vakalarda steroid hormonlardan yararlanılabilir.


Akromegali - Acromegaly

Nedeni :
Diöstrik dişi ile progestagen tedavisi olan kedi ve köpeklerde görülür.

Klinik Bulgular :
1-) İnspirasyonda solunum güçlüğü
2-) İnspiratorik hırıltı
3-) Polidipsi
4-) Poliüri
5-) Polifaji
6-) Ayaklarda büyüme
7-) Dişler arasındaki boşlukların artışı
8-) Baş ve boyunda deri katlarının kalınlaşması
9-) Hipertricosis
10-) Karın hacminde artma
11-) Belirgin deri kıvrılmaları

Laboratuar Bulguları :
1-) Büyüme hormonu düzeyleri 11-1476 ng/ml' çıkabilir
2-) Hiperglisemi şekillenebilir
3-) Serum alkalen fosfataz aktivitesinde yükselme

Tanı :
1 gr/kg. dozda uygulanan glukozun plazma, büyüme hormonu düzeylerini baskılayamaması ile tanı konur.

Süre Ve Prognoz :
Kronik seyirlidir, prognozu iyi değildir

Sağaltım :
Kısırlaştırma
Progestagen preparatlarının kesilmesi


Puerperal TetaniNedeni :
Doğumdan sonra şekillenen kalsiyum metabolizması bozukluğu,
Kalsiyum yetmezliği.

Duyarlı Irk Ve Yaş :
Büyük yavru doğuran köpek ve kedilerde özellikle küçük heyecanlı köpek ırklarında

Klinik Bulgular :
1-) Yorgunluk
2-) Heyecan
3-) Kusma
4-) Ataksi
5-) Konvulziyon
6-) Tetani
7-) Hipertermi

Laboratuar Bulguları :
Serum Biyokimyasal Değerleri :
1-) Kalsiyum 7 mg/dl den düşüktür.
2-) Fosfor düzeyi azalmıştır

Tanı :
Anamnez, Klinik bulgular, sağaltıma alınan yanıt ve serum kalsiyum düzeyinin düşük olması tanıya yardımcıdır.

Karıştığı Hastalıklar :
Sinirsel semptomlara neden olan kuduz vb. hastalıklarla karışabilir.

Süresi Ve Prognoz :
Akut seyirlidir,
Zamanında müdahale edilirse sağaltım başarılı olur.

Sağaltım :
Yaşlarına göre yavrular en az 24 saat ya da tamamen sütten kesilir ve anneden uzaklaştırılır.
Ca glukonat, 5-15 mg/kg dozda, İ.V. uygulanır, tetanik spazmların 15 dakikada kesilmesi beklenir
Vit. D, Barbitüratlar yada Diazepam verilir
Hipertermi varsa;
Vücut soğutulur.
Gebelik sırasında köpek ve kedilerin yüksek Ca içeren bir diyetle beslenmesi korunmada önemlidir.