19 Ağustos 2014 Salı

Veteriner Hekimler Kadro Bekliyor


Veteriner Hekimler; kedi, köpek, kuş gibi evcilleştirilmiş hayvanlar, keklik, yaban domuzu, ceylan gibi vahşi hayvanlar, koyun, keçi, sığır gibi küçükbaş-büyükbaş hayvanlar ve tavuk, hindi, ördek gibi kümes hayvanlarının üretimi ve tedavileri, hayvan ırklarının ıslahı ve yetiştirilmesi, verimliliklerinin artması, sağlıklarının korunması, hastalıkların tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, iguana, bukalemun, şempanze gibi egzotik hayvan yetiştiriciliği ve tedavileri, et, süt, bal gibi hayvansal ürünlerin insan sağlığına uygunluğunun denetimi, gıda hijyeni ve kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirliliği konularıyla ilgilenirler.
Veteriner Hekimlik; insan sağlığını doğrudan ilgilendiren; sağlıklı hayvancılık ve hayvansal üretim, tüketim, hayvan, gıda, insan, çevre ve ülke için oldukça önemli bir meslektir.

Veteriner Fakülteleri 5 yıl eğitim verirler. Son yıl intörn eğitimi alan öğrenciler, yüksek lisans derecesiyle mezun olurlar. Oldukça zor bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, hayvan sağlığı ve daha önemli olarak da insan sağlığını korumak üzere, bu bilinç ile meslek yemini ederek mezun olurlar.

Son yıllarda ülkemizi ve dünyamızı tehdit eden salgın hastalıklar; kuş gribi, domuz gribi, Kırım Kongo kanamalı ateşi ve yine uzun yıllardır süregelen tehlikeli salgın hastalıklar; şarbon ve kuduz ile mücadele için Veteriner Hekimler kilit noktada bulunmaktadır.Bu tablo AB ye girmeye çabaladığımız şu yıllarda, çok acı bir gerçek olup, Veteriner Hekimlere yeterince önem verilmemesinin sonucudur. Bu acı tablonun önüne geçebilmek;yeterince Veteriner Hekimin kamuda istihdam edilmesi ile mümkün olabilir ancak.

Kırsal kesimlerde hayvancılık halen, tabiri caizse “babadan, dededen görme yöntemler” ile devam etmekte. Bunun neticesinde verim düşüklüğü, ıslah yetersizliği, bakım yanlışları, hastalık müdahalelerinde yanlışlıklar ile hayvancılık pek gelişme gösterememekte. Kırsal kesimdeki hayvancılık ile uğraşan çiftçimize gerekli bilgilerin verilmesi, bakım ve besleme şartlarının iyileştirilmesi, daha doğru yöntemlerin öğretilmesi için taşraya-kırsal kesime Veteriner Hekim istihdamı şarttır.Ülkemizde halen Veteriner Hekimin olmadığı, ulaşamadığı yüzlerce köy bulunmaktadır. Bunun neticesinde salgın hastalıkların çıkması, hayvancılığın gerilemesi içten bile değildir. Bizler, Veteriner Hekimler olarak, ülkemiz hayvancılığının gelişmesi için, sağlıklı hayvancılık ve hayvansal üretim için, sağlıklı gıda, sağlıklı insan, sağlıklı çevre için çalışmaya hazırız. 
Bizler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan boş kadroların doldurulmasını istiyoruz. Ülkemize, geleceğimize hizmet edebilmek için Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlarımızdan Veteriner Hekim kadrolarına onay bekliyoruz.  #GTHB10BİN

13 Temmuz 2014 Pazar

Bronşitis - BronchitisBronşların akut ya da kronik yangısı olup genellikle yangı bronşiollere bazen de akciğer parankim dokusuna yerleşir.

Etiyoloji :
Bronşitislere çoğunlukla paraziter hastalıklar, kalp hastalıkları ve diğer hastalıkların bir komplikasyonu sonucunda rastlanır.
Bunun dışında Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar,
Mikotik enfeksiyonlar,
Allergen maddeler,
Gazlı ve dumanlı havanın uzun süre inhalasyonu,
İrritan gazlar ve kimyasal maddeler,
Atmosferdeki ani değişiklikler bronşitislerin başlıca nedenlerini oluştururlar.

Semptomlar :
1-) Öksürük başlıca bulgulardandır.
2-) Hayvan öksürürken güçlük çeker ve ağrı belirtileri gösterir.
3-) Özellikle çevre değişikliklerinden ve eksersizlerden sonra istirahata geçince öksürük artar.
4-) Hastalığın başlangıç devresinde akciğer oskültasyonunda çok bariz değişiklikler tespit edilemez.
5-) İlerlemiş vakalarda sertleşmiş vesiküler seslerin nispeten derinden geldiği duyulur.
6-) Beden ısısı hafif artmıştır.
7-) Akut devreden sonra öksürük inatçı bir hal alır ve takriben 2-3 hafta sürer.
8-) Şiddetli vakalarda yangı parankim dokusuna kadar yayıldığından dolayı bronkopneumoni ile karıştırılabilir.
9-) Burunda hafif akıntı,
10-) Solunum sayısında artış görülür.
11-) Bronkopneumoni ya da pneumoni ile komplike olgularda burun akıntısı mukopurulent bir karakter kazanır.
12-) Perküsyon bulguları menfi sonuç verir. Ancak perküsyon esnasında ağrı duyulur.

Tanı :
Anamnez, klinik bulgular ve küçük hayvanlarda radyografik bulgulardan yararlanarak tanı konulabilir.
Ayırıcı tanıda öksürükle seyreden diğer hastalıklar ve onların spesifik bulguları değerlendirilmelidir.

Sağaltım :
Sağaltımda esas prensip hastalığın sebebine yönelik tedbir ve sağaltımı uygulamaktır.
Akut ve de hafif olgularda palyatif tedbirler sağaltım için yeterli olmaktadır.
Hayvanlar derhal istirahata çekilmeli,
Hijyenik kurallar yerine getirilmelidir.
İnatçı vakalarda öksürük Kodein ihtiva eden preparatlar ya da Antitüssüflerle kontrol altına alınmalıdır.
Tüm akciğer hastalıklarında olduğu gibi bronşitislerde de mutlaka hayvana temiz hava alabileceği bir ortam sağlanmalıdır.
Aksi taktirde ilaçlardan beklenen sonucu almak mümkün olmayabilir.
Antiseptikler (Buğusan, Buğuseptil, Kafur vb) le buğu yapılabilir.
Parenteral antibiyotik (Penicilin, Enrofloksasin, Danofloksasin, Tetrasiklin) ya da Sulfonamid preparatlarından etkili olanı uygulanır.
Oksijen uygulaması yapılabilir.
Kronik ve inatçı vakalarda steroid hormonlardan yararlanılabilir.


Akromegali - Acromegaly

Nedeni :
Diöstrik dişi ile progestagen tedavisi olan kedi ve köpeklerde görülür.

Klinik Bulgular :
1-) İnspirasyonda solunum güçlüğü
2-) İnspiratorik hırıltı
3-) Polidipsi
4-) Poliüri
5-) Polifaji
6-) Ayaklarda büyüme
7-) Dişler arasındaki boşlukların artışı
8-) Baş ve boyunda deri katlarının kalınlaşması
9-) Hipertricosis
10-) Karın hacminde artma
11-) Belirgin deri kıvrılmaları

Laboratuar Bulguları :
1-) Büyüme hormonu düzeyleri 11-1476 ng/ml' çıkabilir
2-) Hiperglisemi şekillenebilir
3-) Serum alkalen fosfataz aktivitesinde yükselme

Tanı :
1 gr/kg. dozda uygulanan glukozun plazma, büyüme hormonu düzeylerini baskılayamaması ile tanı konur.

Süre Ve Prognoz :
Kronik seyirlidir, prognozu iyi değildir

Sağaltım :
Kısırlaştırma
Progestagen preparatlarının kesilmesi